Update Reset
Update Reset

Sådan går du fra kundemåling til anbefaling

Vi vil alle gerne have loyale kunder, der anbefaler os, men hvordan får vi sat det i system, så vi sikrer det også sker? Det giver vi buddet på her. 

Vi giver dig en metode til at gå fra kundemåling til anbefaling. Vi inspirerer dig i hele fasen. Først i forhold til hvilke kundemålinger, der kan være relevante for dig, og hvordan du med fordel kan bruge dem. Dernæst hvordan du skaber gode kundeoplevelser med adfærdsdesign som værktøj. Slutteligt hvordan du kan omsætte alt dette til aktivt at få flere kunder til at anbefale dig.

Udbytte


  • Konkrete anbefalinger til hvilke kundemålinger, du med fordel kan anvende
  • Metode til at få dine kundemålinger til at leve blandt dine medarbejdere
  • Indblik i hvilke resultater adfærdsdesign kan skabe for dig
  • Sådan får du bedre kundeservice og flere salg med adfærdsdesign
  • Sådan skaber du gode kundeoplevelser
  • Sådan får du flere nye kunder gennem anbefalinger

Indhold

Med dette foredrag får du en metode og anbefaling til at arbejde med din før, under og efter fase i mødet med kunden. Vi inspirerer til at skabe den røde tråd i din virksomhed fra kunden henvender sig til kunden aktivt anbefaler dig.

Vi kommer ind på metoden Net Promotor Score – NPS og hvilke områder den er rigtig god til og hvilke områder du med fordel kan anvende andre målinger.

Vi giver dig indblik i adfærdsdesign og adfærdsprincipper, som er en måde at skabe bedre kundeservice og flere salg på, samtidig med du leverer gode kundeoplevelser.

Vi har en business case med, der beskriver, hvordan og hvilken effekt du kan få ved at arbejde struktureret med din ambassadør-effekt.

Alt sammen med konkrete tiltag, du kan bruge i din virksomhed.

Hvem

Foredraget henvender sig til alle, der har med salg og kundekontakt at gøre. Uanset størrelsen af din virksomhed, er der noget at hente for dig her. Vi gør det specifikt i forhold til dit setup og dine kunder. Vi kommer med hverdagseksempler og business cases, der understøtter metoden.

Så din indgangsvinkel kan være mange til dette foredrag. Dog er dette foredrag mest henvendt til beslutningstagere eller medarbejdere, der deltager i beslutningsprocessen.

KONTAKT OS

KONTAKTINFORMATION

Kundeambassaden

Telefon 21334314

E-mail info@kundeambassaden.dk

Violvej 8

2600 Glostrup

CVR-nummer 3136045531360455INDHOLD

Copyright © 2022 Kundeambassaden

Design og udvikling Acaao