Update Reset
Update Reset

Få det bedste ud af kundemålinger

Få hjælp til at få det bedste ud af kundemålinger. Enten til at starte op med at få etableret kundemålinger, eller til at optimere dem, du allerede har.

Du kan generelt få hjælp til alt indenfor kundemålinger - også de anbefalinger du ikke ved, du har brug for. 

Kundemålinger kan deles op i 2 kategorier - de direkte og de indirekte.

De direkte kundemålinger er målinger, hvor du spørger kunden direkte om feedback i en given situation. Det kan være årlige eller løbende i form af for eksempel Net Promotor Score (NPS), kundeundersøgelser osv. 

De indirekte kundemålinger er målinger på hvilken effekt dine processer, dine kunders adfærd og dine medarbejdere har på kundeoplevelsen. Her er der især fokus på, hvad du forbedre internt. 

Hvilke kundemålinger du har brug for afhænger af din virksomhed og dine kunder. Vi anbefaler dog typisk en kombination af direkte og indirekte kundemålinger. 

Da kundemålinger netop er efter individuelle behov, anbefaler vi du starter med at leje en Kundeambassdør til at give dig inspiration og sparring til hvordan du kan arbejde målrettet og effektivt med kundemålinger.

Lej en Kundeambassadør

  • Få inspiration og sparring til at få:
  • Flere loyale kunder
  • Flere kunder der anbefaler dig
  • Nye kundemålinger eller mere ud af dem du har
  • Flere salg gennem træning og adfærdsdesign
  • Bedre kundeservice gennem træning og adfærdsdesign
  • Bedre kundeoplevelser ved at skabe WOW's
  • Få en kundeambassadør til at implementere jeres kundestrategi


        LÆS MERE        

KONTAKTINFORMATION

Kundeambassaden

Telefon 21334314

E-mail info@kundeambassaden.dk

Violvej 8

2600 Glostrup

CVR-nummer 3136045531360455INDHOLD

Copyright © 2022 Kundeambassaden

Design og udvikling Acaao